Vsak izdelek je izpoved

Objavljeno

Nedelo

Datum

18.10.2015

Dalija Sega ustvarja v kletni delavnici srebrne kiparske miniature